x
aktualizacja: 7.01.2017 r.

 

 


Zarząd Klubu:

Prezes Krzysztof Głażewski
Wiceprezes Julian Wojciech Wąszewski
Sekretarz Andrzej Burski
Skarbnik Maria Krawiec
Członek ZarząduHanna Bednarska-Rybarczyk

Komisja Rewizyjna:

Prezes Maria Paprocka
WiceprezesBeata Gillner
Członek Maciej Rzeczkowski
Członek Halina Smaga
Członek Teresa Piwońska

 

FORUM


Prezes

Uwaga! Dane kontaktowe podane są w celach turystycznych, do kontaktów organizacji turystycznych i turystów indywidualnych. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów mailowych i nr telefonów w celach innych niż turystyczne.
Zabronione jest wykorzystywanie tych danych do celów reklamowych, marketingowych i innych celów komercyjnych.