x
aktualizacja: 7.12.2013 r.

 

 


Zarząd Klubu:

Prezes Krzysztof Głażewski
Wiceprezes Julian Wojciech Wąszewski
Sekretarz Andrzej Burski
Skarbnik  
Członek ZarząduHanna Bednarska-Rybarczyk

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca Maria Paprocka
Wice-przewodniczącaBeata Gillner
Członek Elżbieta Gajek
Członek Halina Smaga
Członek Teresa Piwońska

 

FORUM
Uwaga! Dane kontaktowe podane są w celach turystycznych, do kontaktów organizacji turystycznych i turystów indywidualnych. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów mailowych i nr telefonów w celach innych niż turystyczne.
Zabronione jest wykorzystywanie tych danych do celów reklamowych, marketingowych i innych celów komercyjnych.