REGULAMIN

Warszawskiego Klubu Górskiego im. prof. Walerego Goetla

Z uwagi na przejście Klubu z dniem 1.01.2016  do Oddziału Wolskiego PTTK, zapisy obecnego regulaminu w wielu punktach stały się nieaktualne. W związku z tym faktem regulamin nie będzie  dostępny do czasu zatwierdzenia w nim zmian przez Walne Zebranie WKG.

   

Ferrata Franz Scheikl Steig

Alpy, Ferraty 2011
Uwaga ! Dane kontaktowe podane są w celach turystycznych, do kontaktów organizacji turystycznych i turystów indywidualnych. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów mailowych i nr telefonów w celach innych niż turystyczne. Zabronione jest wykorzystywanie tych danych do celów reklamowych, marketingowych i innych celów komercyjnych.
Valid HTML 4.01 Transitional