x
aktualizacja: 10.12.2013 r.

 

 


Kontakt:

Spotkania klubowe odbywają się w 1. i 3. czwartek miesiąca
w gmachu Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Politechniki Warszawskiej przy ul. Waryńskiego 1
od godz. 17:00 zwykle do 19:00

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Wolski im.gen.Józefa Sowińskiego
Warszawski Klub Górski im. W. Goetla
e-mail: wkg-pttk(at)o2.pl

Prezes
Krzysztof Głażewski krzysio.glaz(at)vp.pl

 

Wicerzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Beata Gillner ––––––––bgillner(at)gmail.com

 

FORUM

Obrady zlotowe
Sala obrad 32 Zlotu !!

Zlot Kronika
Przekazanie kroniki

Uwaga! Dane kontaktowe podane są w celach turystycznych, do kontaktów organizacji turystycznych i turystów indywidualnych. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów mailowych i nr telefonów w celach innych niż turystyczne. Zabronione jest wykorzystywanie tych danych do celów reklamowych, marketingowych i innych celów komercyjnych.