Pogoda dla Warszawy

W archiwum:
Wystawa będzie czynna
do 31 sierpnia 2015 r.

32. ZLOT KLUBÓW GÓRSKICH
Pokrzywna 2012 - Góry Opawskie


 


Organizator Klub Górski Świstak -- Opole


Przekazanie Kronik Klubowych    Szanowne Koleżanki,  Szanowni Koledzy,
 
    W roku  2016  przypada  110.  rocznica  utworzenia  Polskiego  Towarzystwa Krajoznawczego. Na temat działalno¶ci Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego napisano już wiele, trwałym dorobkiem stała się „Ziemia”, ukazuj±ca się od roku 1910, a z czasem - kierowany do młodzieży  „Orli Lot” wychodz±cy w latach 1920-50. W ramach PTTK dawna formuła,  przyjęta  na  pocz±tku  XX  wieku i rozwijana w okresie  dwudziestolecia międzywojennego musiała ulec modyfikacji, ale główne zasady pozostały niezmienne: nie ma dyscypliny  turystycznej,  której  trwałym, żeby nie powiedzieć podstawowym elementem  aktywno¶ci, nie byłoby krajoznawstwo. Ta dziedzina aktywno¶ci turystów, która pozwala czerpać wiedzę z rozmaitych gałęzi nauk ł±czy tych wszystkich, którym bliskie jest poznawanie dzi¶ już nie tylko Polski, ale niemal całego ¶wiata. Ta pasja, pasja poznawania i pogłębiania wiedzy, ł±czy nas wszystkich,  a zatem dotyczy także turystów górskich.  zwi±zku t± rocznic± Zarz±d Główny PTTK podj±ł uchwałę, na podstawie której rok 2016 nazwany został Rokiem Krajoznawstwa Polskiego. Zwracamy się zatem do Was z apelem, aby w imprezach planowanych przeoddziały i kluby górskie PTTK w roku 2016 znalazło się miejsce na popularyzację tej działalno¶ci  naszego  Towarzystwa, prezentację naszego dorobku, a także na chwilę refleksji nad dokonaniami naszych poprzedników.        Członkowie KTG ZG PTTK                                                                                                                                                                                                                                        FORUM


Ferrata Franz Scheikl Steig


Alpy, Ferraty 2011Uwaga! Dane kontaktowe podane są w celach turystycznych, do kontaktów organizacji turystycznych i turystów indywidualnych. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów mailowych i nr telefonów w celach innych niż turystyczne.
Zabronione jest wykorzystywanie tych danych do celów reklamowych, marketingowych i innych celów komercyjnych.