x


aktualizacja: 5.05.2018

    
 
 


Warszawski Klub Górski założono 12 marca 1973 r. w Oddziale PTTK Ochota. Wkrótce nadano mu imię prof. Walerego Goetla wybitnego polskiego sozologa.
Profesor Walery Goetel był m. in. przez wiele lat przewodniczącym Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w Krakowie.
Od początku swojej działalności Klub uczestniczył w imprezach organizowanych przez PTTK, a także organizował piesze i górskie imprezy turystyczne w kraju i zagranicą, liczba ich zbliża się do 400.
W ostatnich latach Klub organizuje kilkanaście imprez rocznie w Polsce i za granicą.
Klub liczy ok. 50 członków i wielu sympatyków.
Naszą największą imprezą górską jest coroczna impreza rocznicowa, w której uczestniczy 40 – 50 turystów.

Najważniejsze imprezy w górach zagranicą:

Riła i Piryn – Bułgaria 1975 r.
Wogezy – Francja 1991 r.
Góry Skaliste – USA 1999 r.
Dolomity – Włochy 2001 – 2018 kilkukrotnie
Alpy Austriackie 2003 – 2019 kilkukrotnie
Alpy Szwajcarskie 2009 r. ,2015 r.,2020 r.


Mamy świetną i liczną kadrę:

9 Przodowników Turystyki Górskiej
2 Przodowników Turystyki Pieszej  
2 Przewodników Miejskich
3 Przewodników Terenowych
Pilota wycieczek
Organizatora INO
3 Animatorów INO                                                                                                                                   
oraz wielu Organizatorów Turystyki

 

FORUM


Ferrata Franz Scheikl Steig


Alpy, Ferraty 2011


Uwaga! Dane kontaktowe podane są w celach turystycznych, do kontaktów organizacji turystycznych i turystów indywidualnych. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów mailowych i nr telefonów w celach innych niż turystyczne.
Zabronione jest wykorzystywanie tych danych do celów reklamowych, marketingowych i innych celów komercyjnych.