x


aktualizacja: 5.05.2018

    
 
 


Warszawski Klub Górski założono 12 marca 1973 r. w Oddziale PTTK Ochota. Wkrótce nadano mu imię prof. Walerego Goetla wybitnego polskiego sozologa.
Profesor Walery Goetel był m. in. przez wiele lat przewodniczącym Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w Krakowie.
Od początku swojej działalności Klub uczestniczył w imprezach organizowanych przez PTTK, a także organizował piesze i górskie imprezy turystyczne w kraju i zagranicą, liczba ich zbliża się do 400.
W ostatnich latach Klub organizuje kilkanaście imprez rocznie w Polsce i za granicą.
Klub liczy ok. 40 członków i wielu sympatyków.
Naszą największą imprezą górską jest coroczna impreza rocznicowa, w której uczestniczy 40 ?nbsp;50 turystów.

Najważniejsze imprezy w górach zagranicą:

Riła i Piryn ?Bułgaria 1975 r.
Wogezy ?Francja 1991 r.
Góry Skaliste ?USA 1999 r.
Dolomity ?Włochy 2001 ?2007 kilkukrotnie
Alpy Austriackie 2003 ?2008 kilkukrotnie
Alpy Szwajcarskie 2009 r. ,2015 r..
 

Mamy świetną i liczną kadrę:

9 Przodowników Turystyki Górskiej
2 Przodowników Turystyki Pieszej  
2 Przewodników Miejskich
3 Przewodników Terenowych
Pilota wycieczek
Organizatora INO
3 Animatorów INO                                                                                                                                   
oraz wielu Organizatorów Turystyki

 

FORUM


Ferrata Franz Scheikl Steig


Alpy, Ferraty 2011


Uwaga! Dane kontaktowe podane są w celach turystycznych, do kontaktów organizacji turystycznych i turystów indywidualnych. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów mailowych i nr telefonów w celach innych niż turystyczne.
Zabronione jest wykorzystywanie tych danych do celów reklamowych, marketingowych i innych celów komercyjnych.